Kuljetus ja Maanrakennus
Katupojat Oy on pääkaupun-
kiseudulla toimiva yksityinen
uusvanha kuljetus- ja maan-
rakennusliike.

Toimintamme käynnistyi elokuussa 2014.
Yrityksen omistaja Jorma Vuorinen on
aiemmin toiminut Maanrakennus Katupoj-
at Oy:n, Bergqvist Oy:n ja Kuljetusliike
Oy Wilkmanin omistajana. Toimistomme
sijaitsee Helsingin Karhusaaressa ja
huolto- ja korjaustilat sijaitsevat edelleen
Hyrylässä. Jorma Vuorinen omistaa myös
kiinteistösijoitusyhtiön Jo-VU Invest Oy:n,
jolla on samat yhteystiedot.

Vahvuutemme ovat
asiantuntijuus,
luotettavuus ja
joustavuus.

Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat on
Infra ry.n ja Skal ry:n jäsen. Samoin kuu-
lumme LUOTETTAVA KUMPPANI ja
TILAAJAVASTUU:FI toimintoihin.